Kansalaisopistot Baden-Württembergissä

 

Saammeko esittäytyä?

Me olemme Kansalaisopistojen keskusliitto Baden-Württembergin osavaltiossa Leinfelden-Echterdingissa.

Meihin kuuluu jäseninä 162 kansalaisopistoa yli 650 sivukonttoreineen.

Kansalaisopistot tarjoavat runsaasti kaikille kansanosille tarkoitettuja jatkokoulutuskursseja. Kurssitarjonta uloittuu yleissivistävistä kursseista ja poliittisesta koulutuksesta aina kieliopetukseen, ammatillisesta koulutuksesta terveysopetukseen saakka.

 

Tehtävät

Kansalaisopisto on opinahjo ja kansalaisfoorumi, kulttuuri- ja terveystiedtuskeskus sekä kaikkien kansanryhmien kulttureiden ja ikäluokkien kohtauspaikka. Se toimii

 • lähellä kansalaisia
 • maailmankatsomuksellisesti ja uskonnollisesti neutraalina
 • poliittisesti riippumattomana
 • ei-kaupallisesti

Kunnallisena jatkokoulutuskeskuksena kansalaisopisto osallistuu tärkeällä tavalla yhteiskuntamme tulevaisuuskehitykseen:

 • Välittämällä ammatillisia ja suuntautumiseen liittyviä tietoja sekä avainosaamista ammatilliseen kehitykseen ja mahdollistaa kaikille kansalaisille osallistumisen yhteiskunnalliseen kehitykseen(muutokseen.
 • Edistäen dialogia eri sukupolvien ja sukupuolten, erilaisten sosiaalisten ympäristöjen ja kulttuureiden välillä, helpottaen integraatiotam eri ryhmien ja kansallisuuksien välillä.
 • Taaten kaikille kansalaisille avoimen ja taloudellisesti mahdollisen jatkokoulutuksen, se vaikuttaa sosiaaliseen tasa-arvoon ja siten yhteiskunnan demokratiakehitykseen, kansalaisten mahdollisuuteen osallistua ja solidaarisuuteen aktiivisessa kansalaisyhteiskunnassa.
 • Tukien kuntien ja alueiden infrastruktuurin kehittämistä ja parantamista se samalla palvelee Baden-Württembergiä Kohderyhmä.

 

Palvelun Vastaanottaja

Baden-Württembergin 162 kansalaisopistoa tavoittaa 2,2 miljoonaa ihmistä vuosittain tarjoamillaan yli 2,7 miljoonalla oppitunnilla yli 140.000 tilaisuudessa.

Kansalaisopistot suuntaavat tarjontansa kaikille kansalaisille. Yksi toiminnan päätavoitteista on saattaa erilaisista asioista kiinnostuneet, eri elinpiireistä tulevat sekä eri ikäiset ihmiset toimimaan ja oppimaan yhdessä.

Tämän ohella kansalaisopistolla on tarjontaa myös erityisille kohderyhmille: senioreille, Vammaisille, työttömille, isille, naisille, nuorille, lapsille ja ulkomaalaisille kansalaisille.

 

Tarjonta

Tarjonnan laaja sepktri jakautuu viiteen ohjelma-alueeseen:

 • Politiikka-Yhteiskunta-Ympäristö perehdyttää kursseillaan, keskustelufoorumeillaan,yksittäisillä tilaisuuksillaaan ja opintomatkoillaan ajankohtaisiin aiheisiin oman aikamme historiasta ja politiikasta, taloudesta ja juridiikasta, filosofiasta ja luonnontieteistä, ympäristöstä- ja kuluttajakysymyksistä, perheestä ja kasvatuksesta sekä maantieteestä
 • Kulttuuri-Taide perehdyttää taide- , kirjallisuus-, teatteri- ja mediaseminaareillaan sekä lukemattomilla luovilla workshopeillaan tanssin, musiikin, maalaamisen/piirtämisen/painotekniikoiden, plastisen muotoilun, taidekäsityön sekä muodin ja neulonnan aloille
 • Terveys tarjoaa laaja-alaisesti rentoutus- ja liikuntakursseja sekä tilaisuuksia käsitellen ravintoa, riippuvaisuuksia/psykosomatiikkaa, sairauksia/parannustapoja, sairauksien torjuntaa/terveyden edistämistä sekä terveyspolitiikkaa
 • Kielet tarjoaa alkeis- ja jatkokursseja yli 40 kielessä mm. arabia, kiina, saksa vieraana kielenä, englanti , ranska, italia, espanja turkki ja unkari
 • Työ-Ammatti perehdyttää kehittämillään perus- ja jatkokursseillaan informaatio- ja kommunikaatiotekniikoihin, multimediaan, toimistokäytäntöön. Kaupallista käytäntöä voi opetella perus- ja ammatillikoulutuskursseilla ja useita muita aloja kuhunkin alaan erikoistuneella kurssilla

Laaja tarjonta eri muodoissaan täydentää ohjelmaa ja ulottuu aina aamupäivien intensiivikursseista viikonlopun kompaktikoulutukseen tai pitkäaikaiskoulutukseen ja lomien aikana pidettäviin kusseihin.Kaikkiin kursseihin sovelletaan moderneja aikuiskuolutuksen opetus- sejä oppimismetodeja.

Kansalaiopisto tarjoaa myös mahdollisuuden suorittaa ammattiinvalmistavia tutkintoja sekä todistuksia. Ylioppilastutkinnon, reaalikoulun ja kansalaiskoulun päästötodistuksien ohella tarjoaa kansalaisopisto myös laajasti mahdollisuuksia erilaisten IHK:n (Teollisuus-ja Kauppakamari) ammatillisten tutkintojen suorittamiseen. Kielten puolella kansalaisopisto tarjoaa valmennuskursseja omia sekä myös esim. Goethe-Instituutin ja Cambridgen Yliopiston tutkintoja varten. Osallistujilla on myös mahdollisuus suorittaa nämä tutkinnot osavaltion eri testauskeskuksissa

 

Kansalaisopstojen rahoitus Baden-Württembergissä

Kokonaisvolyymi: noin 150 miljoonaa
Poiketen tavoitteesta jakaa rahoitus tasan kolmeen osaan osavaltion, kuntien ja osaanottajien välillä, ovat osaanottajat Baden-Württembergissä jo kautta aikojen kustantaneet suurimman osan, tällä hetkellä noin 57%.

 

Kansalaisopistojen työntekijät Baden-Württembergissä

 • 36.744 itsenäisiä/freelance opettajia (dosentteja)
 • 732 vapaaehtoista tai

 

Kansalaisopistojen toiminnan rahoitus Baden-Württembergissä

 • sivutoimista toimiyksikön johtajaa
 • 489 hallinnon työntekijää
 • 275 pääosin toiminnan suunnittelussa mukana olevia päätoimisia opettajia
 • 162 toiminnan johtajaa

 

Yhteistyö

Kansalaisopistot työskentelevät yhdessä Saksan Kansalaisopistoliitossa (DVV) ja eurooppalaisten kumppanijärjestöjen kanssa. Paikallisella tasolla ne toimivat yhdessä eri instituutioden kanssa useilla aloilla; niin kultturitarjonnassa, työvoimatoimistoistojen kanssa kuin myös useiden paikallisten järjestöjen mukana.

 

Kansalaisopistoliitto

Vuonna 1967 perustettu Kansalaisopistoliitto Baden-Württemberg sitoo/liittää eri kansalaisopistot toisiinsa ja edustaa yhteisiä intressejä/tavoitteita. Sen keskeisiä tehtäviä ovat:

 • ajaa kansalaisopistojen asioita osavaltion ja liittovaltion tasoilla
 • opastaa jäseniä ohjelmien kehittelyssä, neuvoa eri ongelmissa mm. koulutuspolitiikan, talouden, oikeuden ja yritystoiminnan alueilla sekä laadun kehittämisessä
 • valmistella/suunnitella ja organisoida lukuisia kieli- ja työ/ammattialueiden tutkintoja
 • järjestää noin 37.000 freelance-opettajan sekä päätoimisten, sivutoimisten tai vapaaehtoisten työntekijöiden jatkokoulutus

 

 

Nach oben